Myanmar Fitness Game Ebook 2nd Edition

Myanmar Fitness Game – Fitness ကစားတဲ့ဂိမ္း စာအုပ္ႏွင့္ ကစားနည္းသ႐ုပ္ျပဗီဒီယိုကို ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ဧၿပီလ ၁-ရက္၊ ၂၀၁၄ တြင္ အခမဲ့ ျဖန္႔ခ်ိလိုက္သည္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္န၀ါရီလ ၁-ရက္ေန႔က ပထမအႀကိမ္ ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ရာမွာ download ကူးယူသူေပါင္း ၇၀၀-ေက်ာ္ ႐ွိခဲ့တဲ့အတြက္ အလြန္ပဲ ၀မ္းေျမာက္မိပါတယ္။ ဒီကေန႔ တင္ေပးတဲ့ စာအုပ္ကိုလည္း အလားတူ download ကူးယူၾကဦးမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။

Myanmar Fitness Game - 2nd Edition
Myanmar Fitness Game – 2nd Edition

ယခုစာအုပ္တြင္ အရင္စာအုပ္မွာ ပါ၀င္ေသာ ကစားနည္းမ်ားအျပင္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕၍ ကစားနည္း အသစ္အသစ္မ်ား ၀ါ၀င္ထားပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ေယာဂေလ့က်င့္ခန္း ကစားနည္းမ်ားလည္း ထပ္မံ ထည့္သြင္းထားပါတယ္။

ေယာဂေလ့က်င့္ခန္းမ်ားမွာ ေယာဂအေနနဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေၾကာေလွ်ာ့ ေလ့က်င့္ခန္းအေနနဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ ေနမင္းဂါရ၀ျပဳ ကိုယ္ဟန္က်င့္စဥ္ႏွင့္ အနားယူအပန္းေျဖရာမွာ က်င့္သံုးႏိုင္တဲ့ ဆဗာဆနလို႔ေခၚတဲ့ အနားယူက်င့္စဥ္တို႔ကို ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။ အထူးက႑အေနနဲ႔ ေယာဂမွာ အသံုးျပဳၾကတဲ့ အသံုး၀င္တဲ့ မုျဒာ ၁၁-မ်ိဳးကိုပါ ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။ အဆီက်သြယ္လ်လိုသူမ်ား၊ ပိန္လြန္းလို႔ ၀ခ်င္ပါတယ္ဆိုသူမ်ား၊ မ်က္ႏွာမွာ ၀က္ၿခံ တင္းတိပ္မ်ားေၾကာင့္ အလွပ်က္ေနပါတယ္ဆိုသူမ်ား၊ စိတ္ဖိစီးမႈေၾကာင့္ အိပ္မေပ်ာ္ဘူးလို႔ ဆိုသူမ်ား၊ ေရာဂါကင္းလို႔ အသက္႐ွည္ခ်င္ပါတယ္ ဆိုသူမ်ားအတြက္ အမွန္အကန္အသံုး၀င္မယ့္ ေယာဂနည္းစနစ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုက အရင္တစ္ေခါက္ကအတိုင္းပဲ ကစားနည္းစာအုပ္နဲ႔အတူ ကစားနည္းသ႐ုပ္ျပဗီဒီယိုဖိုင္ကိုပါ ျပဳလုပ္ေပးထားပါတယ္။ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ကေတာ့ ဆယ့္ငါးမိနစ္ပါ။ Quality ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ၾကည့္ရေအာင္ ႀကိဳးစားထားပါတယ္။ ဒီမွာပါ။

youtube မွာ တိုက္႐ိုက္ၾကည့္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ http://youtu.be/bVJ5IzA-dPI မွာပါ။

စာအုပ္ကိုေတာ့ ေအာက္မွာ download ရယူႏိုင္ပါၿပီ။ File Size က 3.3 MB ပါ။

ဆက္သြယ္ရန္

https://myanmarfitnessgame.wordpress.com
www.facebook.com/MyanmarFitnessGame
https://twitter.com/MMFitnessGame
https://plus.google.com/u/0/108693488982982161663
www.youtube.com/user/MyanmarFitnessGame

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

Myanmar Fitness Game Ebook 1st Edition

Myanmar Fitness Game – Fitness ကစားတဲ့ဂိမ္း စာအုပ္ႏွင့္ ကစားနည္းသ႐ုပ္ျပဗီဒီယိုကို ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁-ရက္၊ ၂၀၁၄ တြင္ အခမဲ့ ျဖန္႔ခ်ိလိုက္သည္။

ပိန္ခ်င္၊ ၀ခ်င္၊ လွခ်င္သူမ်ား၊ မာဆယ္အလွအတြက္ ကစားလိုသူမ်ား၊ မအားလို႔ gym အနားေတာင္ မကပ္ႏိုင္ပါဘူး ဆိုသူမ်ားအတြက္ အိမ္တြင္ အလြယ္ကစားႏိုင္သည့္ ကိရိယာလြတ္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို စုစည္းေဖာ္ျပေပး ထားသည့္စာအုပ္… တစ္ေန႔ကို မိနစ္ႏွစ္ဆယ္ေလာက္ အခ်ိန္ေပးႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ဒီစာအုပ္က သင့္အတြက္ဆိုတာ ေသခ်ာပါတယ္။ Gym ကိုသြားမွ ကိုယ္ကာယအလွ ကစားရမယ္ဆိုတဲ့ေခတ္က ေနာက္မွာ က်န္ခဲ့ပါၿပီ။

Myanmar Fitness Game
Myanmar Fitness Game

ယခု Myanmar Fitness Game – Fitness ကစားတဲ့ဂိမ္း စာအုပ္သည္ အိမ္တြင္ အလြယ္တကူ ကစားႏိုင္သည့္ ကိရိယာလြတ္ ကစားနည္းမ်ားကို စုစည္းေဖာ္ျပေပးထားသည့္ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ အိမ္မွာ၊ ႐ံုးမွာ၊ ဟိုတယ္မွာ ဘယ္ေနရာမဆို၊ ဘယ္အခ်ိန္မဆို ေလ့က်င့္ကစားႏိုင္သည္။ ကိရိယာလြတ္ကစားနည္မ်ားမွာ အမ်ားထင္သလို သံုး၊ ေလးမ်ိဳးခန္႔သာ ႐ွိသည္မဟုတ္ပါ။ အမ်ိဳးေပါင္း ရာခ်ီၿပီး ႐ွိပါသည္။ တီထြင္ကစားတတ္လွ်င္ ကစားတတ္သလိုလည္း ကစားနည္းအသစ္ေတြ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ယခုစာအုပ္ျပဳလုပ္ရျခင္း ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ Fitness ဆိုင္ရာ စာအုပ္စာတမ္း႐ွားပါးျခင္း၊ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား႐ွိေသာ္လည္း အိမ္တြင္အလြယ္တကူ ကစားႏိုင္မည့္ ကိရိယာလြတ္ ကစားနည္းမ်ား မဟုတ္ျခင္းတို႔ကို ေတြ႕႐ွိရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ Fitness ေလာက၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းလိုစိတ္သက္သက္ျဖင့္ အခမဲ့ျဖန္႔ေ၀ပါသည္။

ကိုယ္ကာယအလွ ကစားနည္းႏွင့္ အလွမ္းေ၀းေနသူမ်ား ကစားရလြယ္ေစရန္ ကစားနည္း သ႐ုပ္ျပ ဗီဒီယိုကိုပါ တည္းျဖတ္ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။ အဆိုပါ သ႐ုပ္ျပဗီဒီယိုတြင္ ေမာင္အိုလံပီယာခုႏွစ္ထပ္ကြမ္းဆု႐ွင္ အက္႐ွင္မင္းသားႀကီး အာႏိုး (Arnold Schwarzenegger) ၏ အေၾကာေလွ်ာ့နည္း သ႐ုပ္ျပႏွင့္တကြ စာအုပ္ပါ ကစားနည္းမ်ားကုိ တစ္မ်ိဳးလွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္စီ သ႐ုပ္ျပ ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။ အေၾကာေလွ်ာ့နည္းသ႐ုပ္ျပကို “အာႏိုးႏွင့္အတူကစားျခင္း” ဗီဒီယိုမွ ေကာက္ႏုတ္ထားၿပီး က်န္ကစားနည္း သ႐ုပ္ျပမ်ားကို youtube မွ ႐ွာေဖြတည္းျဖတ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၎ သ႐ုပ္ျပဗီဒီယို ကို http://youtu.be/dkUgGywmYqg တြင္ သြားေရာက္ၾကည့္႐ွဳႏိုင္ပါသည္။

ယခုကဲ့သို႔ စာအုပ္ျပဳလုပ္ရန္ ရည္႐ြယ္ရင္း ႐ွိေသာေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏို၀င္ဘာလမွစတင္ၿပီး facebook ေပၚတြင္ Fitness ကစားတဲ့ဂိမ္း အမည္ျဖင့္ page တစ္ခုယူကာ ကစားနည္းမ်ားႏွင့္ fitness ကစားသူမ်ားအတြက္ အသံုး၀င္မည့္ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ေရးသားခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ လက္ေတြ႕ကစားႏိုင္သည့္ ကစားနည္းပ႐ိုဂရမ္တစ္ခု ဖန္တီးႏိုင္ေလာက္သည့္ ကစားနည္းပမာဏ ေရာက္႐ွိလာၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခုစာအုပ္ကို စတင္ျပဳလုပ္ျဖန္႔ေ၀ပါသည္။

ယခုစာအုပ္သည္ ကနဦး ေျမစမ္းခရမ္းပ်ိဳးသည့္ အေနျဖင့္ ထုတ္ေ၀ျခင္းျဖစ္၍ ကစားနည္း ၁၅-မ်ိဳး သာ ထည့္သြင္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုစာအုပ္သည္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါ ထုတ္ေ၀႐ံုျဖင့္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည့္ ေပၚပင္စာအုပ္မဟုတ္ပါ။ ဆက္လက္ၿပီး တစ္လတစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္လတစ္ႀကိမ္ျဖစ္ေစ ကစားနည္းအသစ္မ်ား၊ Fitness ဆိုင္ရာ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ားကို ထည့္သြင္း၍ update ျပဳလုပ္ျဖန္႔ခ်ိသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၎အခါမ်ားတြင္လည္း ယခုကဲ့သို႔ပင္ အခမဲ့ download ရယူႏိုင္ပါမည္။

ကိရိယာလြတ္ကစားနည္မ်ားျဖင့္ အဆီက်ဖို႔၊ ၀ဖို႔၊ မာဆယ္တက္ဖို႔၊ ေဘာ္ဒီလွဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ဘယ္သူေျပာႏိုင္မည္နည္း။ မေျပာႏိုင္ပါ။ အမွန္တစ္ကယ္လည္း ကိရိယာလြတ္ကစားနည္းမ်ားသည္ gym တြင္ ကိရိယာႏွင့္ ကစားသည္ကဲ့ပင္သို႔ ခႏၶာကိုယ္အလွကို ေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုစာအုပ္ပါ ကစားနည္းမ်ားကို ယံုယံုၾကည္ၾကည္ျဖင့္ ႏွစ္လျပည့္ေအာင္ ကစားၾကည့္ပါ။ ထူျခားမႈကို လက္ေတြ႕ခံစားရမည္ဟု အာမခံပါသည္။ ႏွစ္လျပည့္ေသာအခါတြင္ ေျပာင္းလဲကစားႏိုင္မည့္ ကစားနည္းအသစ္မ်ားႏွင့္ ကစားနည္ပ႐ိုဂရမ္မ်ားကို ဆက္လက္ေရးဆြဲၿပီး ထုတ္ေ၀ျဖန္ခ်ိသြားမွာ ျဖစ္ပါသည္။

ယခုစာအုပ္သည္ Happy New Year 2014 အမွီ အားခ်င္းျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမွားအယြင္းမ်ား လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႐ွိေကာင္း႐ွိပါမည္။ သို႔ေသာ္ မၾကာခင္ လပိုင္းအတြင္းမွာ ယခုစာအုပ္ကို update ျပဳလုပ္ျဖန္႔ခ်ိမွာျဖစ္လို႔ အဲ့ဒီအတြက္ စိတ္ပူစရာမလိုပါ။ ကစားနည္းအသစ္ မ်ားႏွင့္ Fitness ဆိုင္ရာ အၾကာင္းအရာသစ္မ်ား ဆက္လက္ထည့္သြင္းၿပီး update ျပဳလုပ္ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။

Myanmar Fitness Game ebook ႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ေ၀ဖန္အႀကံေပး ခ်င္တယ္ဆိုရင္… myanmarfitnessgame@gmail.com ကို email ေပးပို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ Fitness ေလာကသားမ်ား၊ နည္းျပမ်ားအေနျဖင့္လည္း လိုအပ္ခ်က္မ်ား ေတြ႕႐ွိပါက comment ခ်န္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ email ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ အသိေပး ကူညီေပးၾကရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ စာဖတ္သူမ်ားမွလည္း မ႐ွင္းတာမ်ားကို အလားတူပင္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ အားလံုးကို ေက်းဇူးပါ။

အဆိုပါ စာအုပ္ကို ဒီေနရာမွာ download ရယူႏိုင္ပါၿပီ။

ဆက္သြယ္ရန္

https://myanmarfitnessgame.wordpress.com
www.facebook.com/MyanmarFitnessGame
https://twitter.com/MMFitnessGame
https://plus.google.com/u/0/108693488982982161663
www.youtube.com/user/MyanmarFitnessGame